Prof.Dr.
Soley ERSOY
Birim
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü
İletişim
+90 (264) 295 59 96